Pripravte sa už teraz na súťažnú sezónu!

Ak chcete mať svoje závodné holuby vo väčšej istote, objednávajte nálepku na čipový krúžok so svojim telefónnym číslom.

Spoľahlivá kvalita (vetro-vzdorná, vodovzdorná, potiahnutá s fóliou s UV-filtrom)

Poctivý nálezca nadviaže ľahko kontakt s majiteľom holuba. Úspešnosť metódy dokazujú mnohé tuzemské a zahraničné články, záznamy.

porumbel.net